Familia șefului BNR Dolj a clonat oameni cu bani POSDRU

Proiecte trase la indigo – de la perioada de implementare până la buget și obiective – , achiziții de autoturisme scumpe fără legătură cu necesitățile proiectelor și legături periculoase cu șefi de instituții foarte importante. Iar, peste toate, spectrul unei inutilități evidente: șomeri pregătiți, chipurile, să devină IT-iști specializați în limbaje de programare în doar câteva zeci de ore, adică un efort care necesită ani de zile într-o facultate.

Un Nissan Juke pentru instruit șomerii

În raportul Curții de Conturi pe anul 2012, un paragraf face referire la o achiziție fără legătură cu nevoile unui proiect POSDRU: “în cazul unui proiect având ca obiectiv formarea profesională în domeniul IT, orientare și consiliere pentru șomeri, s-a constatat achiziționarea unui autoturism de tip SUV (marca Nissan Juke), a cărui necesitate vizavi de rezultatele care se doresc obținute în cadrul acestui proiect nu se justifică (rezultatul proiectului constă în instruirea a „cel puțin 60 de șomeri tineri și de lungă durată (în special tineri) din județul Vâlcea și județul Dolj din mediul urban…”). De altfel, din situația prezentată de către OIR, cu privire la autoturismele în leasing achiziționate prin proiecte, rezultă că achiziția de astfel de autoturisme este o practică frecventă.”

Deși proiectul nu este identificat, cercetările noastre au arătat că este vorba de unul cu un nume care inspiră hotărâre: “DO IT”. Conform unuia dintre partenerii proiectului (mpe.ro), este vorba despre un proiect de “Formare profesionala în domeniul IT, organizare job club, orientare și consiliere pentru șomeri”, contract de finanțare nr. POSDRU/102/5.1/G/77089, proiect de grant cofinanțat din Fondul Social European (FSE) în cadrul Programului Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 5 „Promovarea măsurilor active de ocupare”, Domeniul major de intervenție 5.1. „Dezvoltarea și implementarea măsurilor active de ocupare””.

Țării, cât mai mulți IT-iști la FF

Durata proiectului a fost 24 de luni (1 noiembrie 2010 – 31 octombrie 2012) iar bugetul total de 1.995.395 lei, din care asistența financiară nerambursabila solicitată – 1.895.623 lei și 99.772 lei reprezintă contribuția proprie a ACZ Consulting SRL, beneficiarul proiectului.
Obiectiv general al proiectului, conform MPE: “atragerea și menținerea pe piața muncii din județele Dolj și Vâlcea a unui număr cât mai mare de persoane prin îmbunătățirea capacității de ocupare a șomerilor (mai ales a celor tineri și de lungă durată), cu efecte pozitive asupra creșterii ratei de ocupare la nivelul județelor.”
Același partener mai arată că grupul țintă a fost de “60 de șomeri tineri și șomeri de lungă durată din județele Dolj și Vâlcea (30 de șomeri în fiecare an de implementare), cu studii medii sau absolvenți ai unei instituții de învățământ superior.”

Beneficiarul proiectului, firma ACZ Consulting SRL din Craiova, menționează pe propriul site că “Grupul țintă a fost reprezentat de persoane fără un loc de muncă din județele Dolj și Vâlcea (regiunea Sud-Vest Oltenia). Proiectul a oferit membrilor grupului țintă instruire gratuită (în domeniile design web și programare IT) și, de asemenea, posibilitatea de a participa la sesiunile periodice de tip ”job club”, organizate cu potențiali angajatori din sectorul IT.”

C#, Java, MySQL pentru șomeri

Tot ACZ Consulting SRL trimite și la site-ul proiectului (proiect-doit.ro). Conform site-ului menționat, obiectivele specifice ale proiectului au fost, printre altele, “Creșterea nivelului de formare profesională pentru cel puțin 60 de șomeri tineri și de lungă durată din județul Dolj în domeniile Programator de sistem informatic și Designer pagini web”, “Creșterea nivelului de certificare pentru cel puțin 96% dintre șomerii incluși în grupul țintă prin certificate de specializare CNFPA”, “Conștientizarea a cel puțin 60 de șomeri tineri și de lungă durată cu privire la nevoile de formare individuale și, de asemenea, la posibilitățile de a-și găsi un loc de muncă sau de a-și deschide propria afacere în domeniul serviciilor IT pe partea de programare software și web”, “Aplicarea de măsuri corective pentru reducerea șomajului în rândul tinerilor absolvenți de liceu sau studii superioare în județele Vâlcea și Dolj și canalizarea acestor resurse umane, după activitățile integrate din proiect, către piața muncii”, “Stimularea asigurării unui caracter profesionist și competitiv pentru cursurile de formare desfășurate în proiect, cu accent pe cunoștințele dobândite, teoretice și practice și competențele care pot fi valorificate pe piața muncii în domeniul IT”, “Creșterea interesului pentru dobândirea de noi cunoștințe în noile limbaje de programare (C#, Java, MySQL)”, “Asigurarea accesului pe piața muncii sau la o formă de ocupare prin deschiderea unui PFA sau a propriei afaceri pentru 10% din membrii grupului țintă ca urmare a implementării proiectului”.

În mod cât se poate de evident, nici una din așa-zisele obligații asumate de către beneficiar nu este suficient de clar formulată încât să și oblige ACZ Consulting SRL să livreze ce pretinde că urmărește să livreze: locuri de muncă.

Costul unui loc de muncă: 300.000 de lei

Totuși, în ceea ce privește rezultatele, site-ul proiectului “DO IT” este clar: “Număr de participanți la instruire care și-au găsit un loc de muncă în termen de 6 luni – acces pe piața muncii: 4”, respectiv “Număr de persoane care au demarat o activitate independentă: 2”. Întâmplător, e vorba, deci, de șase persoane, adică de exact 10% din numărul persoanelor instruite. Adică, ce coincidență, de fix același procentaj asumat la începutul proiectului de către beneficiarul ACZ Consulting SRL: “Asigurarea accesului pe piața muncii sau la o formă de ocupare prin deschiderea unui PFA sau a propriei afaceri pentru 10% din membrii grupului țintă ca urmare a implementării proiectului”.

Cum valoarea finanțării europene pentru aceste rezultate a fost de 1,9 milioane de lei, s-ar putea spune că, în medie, pentru ca un cursant din proiect să-și găsească un loc de muncă s-au cheltuit peste 300.000 de lei, adică peste 70.000 de euro.

Sau, tot în medie, fiecare din cei 60 de cursanți a fost instruit de peste 30.000 de lei, adică de peste 7.000 de euro din banii contribuabililor europeni, dar 90% din acești bani e posibil să fi fost cheltuiți în zadar, conform rezultatelor anunțate de către ACZ Consulting SRL: 54 de participanți la proiect din 60 s-au ales doar cu cursurile.

Sursa foto: Studio Interrobang

 

DO IT, un adevărat SUCCESS

Dar “DO IT” nu a fost vreo excepție, ci numai numai unul din cele opt proiecte POSDRU al căror beneficiar a fost ACZ Consulting SRL din Craiova. Conform site-ului companiei, primul proiect implementat a fost unul cu un nume menit să inspire: “SUCCESS”. Tot portalul ACZ ne spune despre ce este vorba: “Proiectul a fost implementat în perioada noiembrie 2010 – octombrie 2012 (ca și DO IT, deci – n.r.). Grupul țintă a fost reprezentat de persoane fără un loc de muncă din județul Cluj (regiunea Nord-Vest). Proiectul a oferit instruire gratuită pentru membrii grupului țintă (în domeniile accesare fonduri structurale și managementul proiectelor), precum și posibilitatea de a participa la vizite de studiu tematice, organizate în Italia, de către unul dintre partenerii din cadrul proiectului.”

Site-ul proiectului, însă, nu a fost un succes deloc, pentru că acum nu mai există (proiect-success.ro). Din surse oficiale, se poate afla doar că finanțarea europeană a fost de 2,2 milioane de lei (echivalentul a peste jumătate de milion de euro).

Conform unei publicații clujene, proiectul “se focalizează pe tinerii absolvenți nivel licență/master, sub 25 de ani, care nu au reușit să-și găsească un loc de muncă. Aceştia vor beneficia în mod gratuit de cursuri de specializare profesională acreditate CNFPA pe temele „Expert accesare fonduri structurale şi de coeziune europene” şi „Manager de proiect”, precum şi de ateliere de lucru susţinute de către partenerul transnaţional din Italia.
Proiectul include de asemenea şi un modul de aplicaţii practice, derulat în cadrul unei vizite de studiu de o săptămână în Italia, care le va permite cursanților să încununeze toate informațiile acumulate la modulele anterioare în România cu un modul intensiv de învăţare aplicativă pe proiecte concrete.
Mai mult, proiectul prevede alocarea unei subvenții individuale de 1500 RON pentru membrii grupului țintă care vor participa la activitățile propuse în proiect. Un alt beneficiu financiar al proiectului va consta în 3 premii, fiecare având o valoare de 3000 RON impozabil, oferit acelor participanți care vor elabora cea mai bună cerere de finanțare, în cadrul concursului final.”

Alte informații despre cum au fost cheltuiți banii europeni pur și simplu nu sunt disponibile pentru acest proiect.

Cum să ai ACCESS la și mai mult SUCCESS

După “SUCCESS” și “DO IT”, ACZ Consulting SRL a trecut la “ACCESS”. Conform site-ului ACZ, “Proiectul a fost implementat în perioada mai 2011 – aprilie 2013. Grupul țintă a fost reprezentat de persoane fără un loc de muncă din județul Dolj (regiunea Sud-Vest Oltenia). Proiectul a oferit membrilor grupului țintă instruire gratuită (în domeniile accesare fonduri structurale și managementul proiectelor), precum și posibilitatea de a participa la vizite de studiu tematice, organizate în Italia, de către unul dintre partenerii din cadrul proiectului.”

Dacă vi se pare că sună cunoscut, nu vi se pare, de fapt: este proiectul “SUCCESS”, dar redenumit “ACCESS”. Iar bugetul a fost tot de cam jumătate de milion de euro din banii UE.

Nici site-ul acestui proiect (proiect-access.ro) nu mai există în prezent, întocmai celui al proiectului “SUCCESS”. Doar unul din micii parteneri din proiect, MPE (Asociația “Mereu pentru Europa”) dă câteva detalii: obiectivul general al proiectului este “Atragerea și menținerea pe piața muncii din județul Dolj a unui număr cât mai mare de persoane prin îmbunătățirea capacității de ocupare a șomerilor (mai ales a celor tineri și de lungă durată), cu efecte pozitive asupra creșterii ratei de ocupare la nivelul județului” iar grupul țintă este de “60 de șomeri tineri și șomeri de lungă durată din județul Dolj (30 de șomeri în fiecare an de implementare), absolvenți ai unei instituții de învățământ superior”.

Presa locală din Vâlcea (cvlpress.ro) are ceva detalii în plus: “Prin implementarea acestui proiect se aşteaptă la o serie de rezultate cu impact pe piaţa muncii din judeţul nostru, şi nu numai. Creşterea nivelului de certificare pentru cel putin 96% dintre şomerii incluşi în grupul ţintă prin certificate de specializare CNFPA şi prin certificate emise de partenerul străin, ar fi unul din rezultetele aşteptate. Tot la capitolul feedback am mai putea trece şi acţiunea de conştientizare a cel puţin 60 de şomeri tineri şi de lungă durată cu privire la nevoile de formare individuale şi, de asemenea, la posibilităţile de a-şi găsi un loc de muncă sau de a-şi deschide propria afacere în domeniul serviciilor de consultanţă pentru accesarea fondurilor europene. Stimularea asigurării unui caracter profesionist şi competitiv pentru cursurile de formare desfăşurate în proiect, cu accent pe cunoştinţele dobândite, teoretice şi practice şi competenţele care pot fi valorificate pe piaţa muncii în domeniul fondurilor europene. Tot un rezultat important ar fi şi stimularea transferului de bune practici de la partenerul străin, experimentat atât în formarea profesională a adulţilor, cât şi în scrierea şi managementul de proiecte. Asigurarea accesului pe piaţa muncii sau la o formă de ocupare prin deschiderea unui PFA sau a propriei afaceri pentru 10% din membrii grupului ţintă ca urmare a implementării proiectului.”

Așadar: 60 de persoane “instruite” și 10% rată de succes? Sună din nou cunoscut? Firește: este aceeași rețetă din proiectul “DO IT”, dar, de data aceasta, nu în IT, ci în management de fonduri europene.

Alți doi gemeni: BRING IT și GO FOR IT

A urmat proiectul “BRING IT”. Cost pentru UE: 2,2 milioane de lei (aproximativ jumătate de milion de euro). Portalul ACZ Consulting SRL arată că “Proiectul a fost implementat în perioada iulie 2011 – iunie 2013. Grupul țintă a fost reprezentat de persoane angajate în organizațiile financiare nebancare din București (regiunea București-Ilfov). Proiectul a oferit instruire gratuită membrilor grupului țintă (în domeniul operării bazelor de date), asigurând, de asemenea, servicii de consiliere în carieră, adresate grupului țintă”.

Site-ul proiectului (proiect-bringit.ro), însă, este mort.

Unul din partenerii din proiect, Universitatea Financiar Bancară (UFB), menționează pe propriul site că “Obiectivul său (al proiectului – n.r.) este de a susține adaptabilitatea angajaților din domeniul operării introducerii, validării și prelucrării de date din societăți comerciale private de tip Instituții Financiare Nebancare (IFN) și Societăți de Servicii și Investiții Financiare (SSIF) la noile cerințe de pe piața de profil din regiunea București – Ilfov, cu scopul îmbunătățirii nivelului de competitivitate și a poziției la locul de muncă.
În cadrul acestui proiect se vor realiza cursuri de formare ca operator introducere, validare și prelucrare date.”

Iar pentru acest obiectiv, partenerul UFB a anunțat că achiziționează, din banii proiectului, 20 de laptop-uri, două tablete, o multifuncțională color și una alb-negru și un server.

A urmat proiectul “GO FOR IT” (descris astfel pe site-ul ACZ): “Proiectul a fost implementat în perioada iulie 2011 – iunie 2013. Grupul țintă a fost reprezentat de persoane din București (regiunea București-Ilfov), angajate în sectorul IT. Proiectul a oferit membrilor grupului țintă instruire gratuită (în domeniile procesare text și imagine și design pagini web). Proiectul a asigurat, de asemenea, servicii de consiliere în carieră, adresate grupului țintă.”

Exact, descrierea proiectului este aproape identică cu cea din cazul “BRING IT”. Și, exact ca în acel caz, nici aici nu mai funcționează site-ul proiectului (proiect-goforit.ro).

Și acest proiect a costat 2,2 milioane de lei, finanțare nerambursabilă de la UE.

Calificare de 25.000 de lei de persoană la Florența

Partenerii italieni au revenit o dată cu proiectul “VIRGILIO” (descris astfel pe site-ul ACZ Consulting SRL): “Proiectul a fost implementat în perioada iulie 2011 – iunie 2013. Grupul țintă a fost reprezentat de persoane angajate în sectorul turismului, din județele Dolj și Vâlcea (regiunea Sud-Vest Oltenia). Proiectul a oferit instruire gratuită membrilor grupului țintă (pentru ocupația de agent de turism, ghid), precum și posibilitatea de a participa la vizite de studiu tematice, organizate în Italia de către unul dintre partenerii din cadrul proiectului.”

Valoarea finanțată de UE: 2,2 milioane de lei.

Site-ul proiectului (proiect-virgilio.ro) nu mai funcționează de mult.

Grupul țintă stabilit prin proiect este de 80 de persoane. Cărora nu li se promite, drept rezultat, integrarea pe piața muncii, ci doar calificarea în turism. O calificare care a costat, practic, peste 25.000 de lei de persoană, adică aproximativ 6.000 de euro.

Dar se pare că a meritat – vizita de studiu a fost la Florența, conform presei locale din Vâlcea: “proiectul îşi propune să ofere un pachet integrat de servicii constituite din: cursuri autorizate CNFPA de agent de turism – ghid susţinute în cele trei judeţe: modul de teorie şi modul de aplicaţii desfăşurat în cadrul companiilor în care lucrează; abordare transnaţională prin derularea instruirii cu experţi români şi italieni şi organizarea unui schimb de bune practici în cadrul unei vizite de o săptămână în Italia, la Florenţa şi nu în ultimul rând, subvenţi lunare pentru participanţi care iau parte la modulul teoretic şi alocări financiare pentru angajaţii companiilor care vor coordona activităţile practice ale cursanţilor.”

Clonele ACTIV și ANTRINFO

Ultimele două proiecte POSDRU ale ACZ Consulting SRL pot fi tratate împreună, mai ales că par a fi identice. Unul se numește “ACTIV”, celălalt “ANTRINFO”. Fiecare a costat 1,4 milioane de lei și fiecare are un site care prezintă exact același design ca celălalt (proiect-activ.ro, respectiv proiect-antrinfo.ro).

Evident, și descrierile de pe site-ul ACZ Consulting SRL sunt aproape identice.

În cazul “ACTIV”, descrierea e următoarea: “Proiectul a fost implementat în perioada iulie 2014 – decembrie 2015. Grupul țintă a fost reprezentat de persoane fără loc de muncă din județele Dolj, Olt, Gorj și Vâlcea (regiunea Sud-Vest Oltenia). Proiectul a oferit persoanelor din grupul țintă instruire gratuită (în domeniile design pagini web și accesare fonduri structurale) și, de asemenea, posibilitatea de a participa la sesiunile aplicative periodice organizate cu potențialii angajatori din sectoarele IT și consultanță.”

La “ANTRINFO”, iată textul: “Proiectul a fost implementat în perioada iulie 2014 – decembrie 2015. Grupul țintă a fost reprezentat de persoanele fără loc de muncă din județele Dolj și Vâlcea (regiunea Sud-Vest Oltenia). Proiectul a oferit persoanelor din grupul țintă instruire gratuită (cunoștințe de bază în domeniul IT și competențe antreprenoriale) și, de asemenea, posibilitatea de a participa la sesiunile aplicative cu potențialii angajatori.”

Conform site-urilor de proiect, rezultatele așteptate sunt exact aceleași: “cel puțin 290 de persoane asistate, din care cel puțin 35 își vor găsi un loc de muncă, inclusiv prin auto-ocupare.”

Prin comparație cu un proiect ca “DO IT” (în care un loc de muncă asigurat costa 300.000 de lei), în fiecare din aceste proiecte, în medie, asigurarea unui loc de muncă ar costa 40.000 de lei (sub 10.000 de euro). La standardele ACZ Consulting SRL, însă, pare un mărunțiș.

Au fost trase la xerox și două persoane

Apare, astfel, întrebarea dacă nu cumva cele două proiecte și-au mai împărțit și altceva, nu doar descrierile și site-urile. Și tocmai site-urile lor dau un răspuns: cel puțin două persoane a participat, conform fotografiilor postate atât pe site-ul “ACTIV”, cât și pe “ANTRINFO”, la ambele proiecte. Și nu de partea managementului de proiect, ci de partea cursanților. Ceea ce este nu doar imoral, ci și ilegal.

Responsabila de cele două proiecte, Cristina Cojoacă, angajată a ACZ Consulting SRL, nu ne-a oferit prea multe lămuriri: “Da, într-adevăr m-am ocupat de cele două proiecte. Proiectele au fost implementate de firmă (ACZ Consulting SRL – n.r.), dar vă spun sincer acum nu pot să vorbesc pentru că trebuie să prind avionul”. Despre cele două persoane care apar în două proiecte diferite, Cristina Cojoacă nu a spus nimic relevant: “Nu pot să comentez, chiar nu știu despre ce vorbiți n acest moment. Vă rog sa trimiteți un e-mail pe adresa firmei.”

Nici un răspuns, însă, nu a mai fost dat.

Femeia în rochie roșie și cea din stânga ei au apărut în două proiecte diferite ale ACZ Consulting SRL. Sursa foto: proiect-activ.ro
Femeia în rochie roșie și cea din stânga ei au apărut în două proiecte diferite ale ACZ Consulting SRL. Sursa foto: proiect-antrinfo.ro

 

ACZ Consulting SRL, de la POSDRU la POR

Rata mare de succes a ACZ Consulting SRL pe bani europeni nu are legătură doar cu POSDRU, ci și cu alte axe de finanțare. Conform unei investigații a cotidianului “România liberă”, în martie 2017, “Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia anunța public că a finalizat licitația pentru contractarea serviciilor de evaluare a cererilor de finanțare depuse în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020 în Regiunea Sud-Vest Oltenia. Câștigătorul?

Firma ACZ Consulting SRL, care și-a adjudecat contractul contra sumei de 499.900 lei. Pentru acești bani, societatea va evalua între 200 și 500 de proiecte europene, din punct de vedere tehnic și financiar, depuse în cadrul axelor prioritare ale POR 2014-2020.”

Aceeași investigație mai arată că “Prețul cu care s-a câștigat contractul de către ACZ Consulting ridică numeroase semne de întrebare pentru că a fost cu mult sub valoarea estimată de ADR Oltenia (…) între 720.000 lei și 1,84 milioane lei. (…)

În schimb, Adelina Gherghinescu, patroana ACZ, a declarat pentru RL că prețul a fost făcut în baza unui buget de venituri și cheltuieli. În schimb, experții care vor analiza proiectele vor fi din Craiova sau din cadrul firmei. „Ne permitem să venim cu prețuri care să ne asigure și nouă o marjă de profit minimă. (…)“, a spus Gerghinescu.”

Proiect evaluat pentru firma guvernatorului BNR

Tot “România liberă” a scris că “ACZ Consulting nu este la primul contract cu ADR Oltenia. În ultimii ani, firma a mai avut șase contracte pentru realizarea de studii și evaluarea proiectelor în cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013. În acte, firma este patronată de Adelina Gherghinescu și administrată de italianul Andrea Floria. Adelina Gherghinescu este soția lui Gheorghe Gherghinescu, șeful BNR Dolj. Firma a fost înființată în 2008 de Oana Rodica Gherghinescu, fiica soților Gherghinescu, care în prezent este lector universitar la Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor din Craiova.

Conform informațiilor publice, ACZ Consulting are la activ 44 de contracte cu statul (…), plus mai multe proiecte europene.”

ACZ Consulting SRL ar fi evaluat și un proiect pe bani european depus și câștigat de către Măr SRL, companie deținută de familia șefului Băncii Naționale a României, Mugur Isărescu. În acest caz, se pune întrebarea dacă la mijloc a existat un conflict de interese sau nu, având în vedere că, practic, firma șefului BNR ar fi câștigat bani europeni cu ajutorul firmei unui subordonat.

Acest articol a fost realizat cu sprijinul Journalismfund în proiectul “Frauda socială europeană”.