Ponta a mărit pe șest indemnizațiile viagere ale academicienilor lui Oprea

Lipsa de transparență din jurul Academiei de Științe ale Securității Naționale (ASSN) s-a manifestat inclusiv prin ordonanță de urgență. La finalul lui 2014, printr-o OUG mamut fără nici o legătură declarată cu ASSN, fostul premier Ponta a decis creșterea indemnizațiilor viagere ale membrilor titulari ale Academiei. Mai mult, prin aceeași OUG, Ponta a decis ca indemnizațiile să fie plătite din bugetul Ministerului Educației, deși Academia era controlată de către alte trei instituții: Ministerul Apărării, Ministerul de Interne și Serviciul Român de Informații.

Actuala Academie de Științe ale Securității Naționale s-a înființat prin legea 56 din 2012 și, la acea vreme, purta numele de Academie de Științe Militare (ASM). ASSN este numită, în spațiul public, “Academia lui Gabriel Oprea”, întrucât acesta a inițiat legea din 2012 și, ulterior, s-a manifestat ca liderul de facto al Academiei.

Prin legea 56 din 2012, membrii titulari ai ASM beneficiau de indemnizații lunare viagere astfel (conform articolului 10): “(1) Membrii titulari ai ASM beneficiază de o indemnizaţie lunară viageră egală cu salariul mediu pe economie, în limita fondurilor disponibile. (2) Membrii corespondenţi ai ASM beneficiază de o indemnizaţie lunară viageră egală cu 50% din valoarea salariului mediu pe economie, în limita fondurilor disponibile.”Conform articolului 14 din aceeași lege, “(1) Finanţarea ASM se asigură din venituri proprii. (2) ASM poate beneficia de donaţii, sponsorizări şi alte surse de finanţare, potrivit legii.”

Așadar, în 2012, un membru titular al Academiei de Științe Militare încasa o indemnizație lunară viageră de 1.507 lei (cât reprezenta salariul net pe economie în 2012, conform datelor Institutului Național de Statistică) din “venituri proprii” ale Academiei.

Pretextul măririi indemnizațiilor: o ordonanță de urgență de Crăciun

În decembrie 2014, fără nici un anunț public și fără nici o dezbatere, premierul Victor Ponta a făcut două schimbări majore la legea 56 din 2012, prin ordonanță de urgență. Este vorba de OUG 83, adoptată pe 12 decembrie 2014 și publicată în “Monitorul oficial” pe 18 decembrie 2014. Nicăieri în nota de fundamentare a acestei ordonanțe de urgență nu se face referire la Academia de Științe Militare, la indemnizațiile membrilor titulari sau la sursa de finanțare a ASM.

Nici preambulul OUG 83/2014 nu pomenește Academia lui Oprea: “Având în vedere că prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, aprobată cu completări prin Legea nr. 28/2014, cu modificările şi completările ulterioare, au fost aprobate măsurile privind salarizarea în anul 2014 a personalului bugetar, precum şi alte măsuri fiscal-bugetare cu impact semnificativ de reducere a cheltuielilor publice, care îşi încetează aplicabilitatea la data de 31 decembrie 2014, ţinând cont că neadoptarea acestor măsuri ar genera un impact suplimentar asupra deficitului bugetului general consolidat de 7,9% din produsul intern brut în anul 2015 şi de 7,7% din produsul intern brut în anul 2016, afectând în mod semnificativ sustenabilitatea finanţelor publice, luarea acestor măsuri în regim de urgenţă se impune avându-se în vedere necesitatea adoptării, în cel mai scurt timp, a legii bugetului de stat şi a legii bugetului asigurărilor sociale de stat, condiţie sine qua non pentru menţinerea acordurilor cu organismele financiare internaţionale.”

O mie de lei în plus lunar fiecărui academician de securitate

Cu toate acestea, două din cele 48 de articole (!) ale ordonanței de urgență 83 din 2014 se referă strict la Academia de Științe Militare. Primul dintre cele două, articolul 26, modifică alineatele 1 și 2 al articolului 10 din legea 56/2012 și sună astfel: “(1) Membrii titulari ai ASM beneficiază de o indemnizaţie lunară viageră egală cu indemnizaţia membrilor titulari ai Academiei Române, în limita fondurilor disponibile. (2) Membrii corespondenţi ai ASM beneficiază de o indemnizaţie lunară viageră egală cu 50% din valoarea indemnizaţiei membrilor titulari ai Academiei Române, în limita fondurilor disponibile.”

Deosebirea, deci, față de legea 56/2012, este că prin OUG 83/2014 se prevede că membrii titulari ai ASM nu mai au o indemnizație lunară viageră cât salariul mediu pe economie, ci cât indemnizația membrilor titulari ai Academiei Române. Diferența bănească este considerabilă: în 2012, la apariția ASM, salariul mediu net pe economie era de 1.507 lei și în 2014 ajunsese la 1.866 lei, dar indemnizația lunară viageră a unui membru titular al Academiei Române era (și este și acum) de 3.000 de lei brut, adică 2.700 de lei net (cât a declarat, de exemplu, că a încasat de la Academie consilierul prezidențial Dan Mihalache în 2015). Practic, prin OUG 83/2014, Ponta a dat fiecărui membru titular al Academiei lui Oprea aproape o mie de lei în plus lunar. Pe viață.

Articolul 27 al OUG 83 din 2014 mai aduce o schimbare la legea 56/2012: introduce un nou alineat la articolul 10, cel referitor la indemnizații. Noul alineat sună astfel: “Indemnizaţiile prevăzute la alin. (1) şi (2) se asigură din sume alocate de la bugetul de stat, prin transferuri din bugetul Ministerului Educaţiei Naţionale.”

Cu alte cuvinte, deși legea 56 din 2012 prevedea că ASM se finanța “din venituri proprii”, Ponta s-a asigurat că vor fi bani pentru indemnizațiile academicienilor lui Oprea din bugetul Ministerului Educației. Legea 56 din 2012 a fost modificată în 2015 în Parlament (printre altele, numele acesteia a fost schimbat în Academia de Științe ale Securității Naționale). Dar prevederile introduse în lege de către Ponta prin OUG 83/2014 au rămas în vigoare, nici un parlamentar nu a cerut să fie retrase.